Amazon

Smoked Salmon, White Tuna, Yellowtail, Cream Cheese, Masago, Avocado, Cucumber, Topped with Tempura Flakes and White Sauce

Price: $17.75